• ارزیابی عملکرد کارکنان

 • این دوره شامل محتوای آموزشی است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,500,000 ریال

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/10/8
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/10/8 تاریخ پایان دوره : 1399/4/8
  • ارزیابی عملکرد کارکنان
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان