• فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع

 • این دوره شامل محتوای آموزشی است.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان

  لطفا جهت ثبت نام در دوره، کاربری خود را به شرکت کننده تغییر دهید.

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/10/7
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/10/7 تاریخ پایان دوره : 1399/4/7
  • فلسفه مدیریت منابع انسانی و دوره جامع
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان