• اثربخشی آموزشی

 • این دوره در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 700,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/11/16
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/11/16 تاریخ پایان دوره : 1399/5/16
  • اثربخشی آموزشی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان