• فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی

 • هزینه ثبت نام در دوره : 2,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/21
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/10/25 تاریخ پایان دوره : 1398/11/23
  • فرآیند جذب و استخدام منابع انسانی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان