• دوره ارزیابی عملکرد کارکنان

  • هزینه ثبت نام در دوره : 10,000 ریال ثبت نام

  • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/17
    نوع دوره : دوره آنلاین نوع تدریس : گروهی
    تاریخ شروع دوره : 1398/10/17 تاریخ پایان دوره : 1398/10/18
    • دوره ارزیابی عملکرد کارکنان
    • مدرسان