• دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی

 • این دوره در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : 1,000,000 ریال ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/10/24
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/10/24 تاریخ پایان دوره : 1399/4/24
  • دوره قانون کار و بیمه تامین اجتماعی
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان