شرح وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

شرح وظایف مدیر منابع انسانی

تحقیقات نشان می‌دهد که، شش فعالیت کلیدی مرتبط با افراد شناخته شده‌است که منابع انسانی باید به‌طور مؤثر برای ارزش افزوده یک شرکت به آن توجه کنند.

این شش فعالیت به شرح زیر هستند:

  1. مدیریت مؤثر و مبتنی بر افراد.
  2. ارزیابی عملکرد
  3. گسترش مواردی که عملکرد فردی و سازمانی را ارتقا می‌دهد.
  4. افزایش نوآوری، خلاقیت و انعطاف‌پذیری لازم برای افزایش رقابت.
  5. اعمال رویکردهای جدید در طراحی فرایند کار، برنامه‌ریزی، توسعه حرفه‌ای و تحرکات بین سازمانی.
  6. مدیریت پیاده‌سازی و ادغام فناوری از طریق بهبود کارایی، آموزش و ارتباط با کارکنان.

انتظار می‌رود منابع انسانی، از استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی (HRM) استفاده کنند.

HRM یک رویکرد استراتژیک و جامع برای مدیریت کارکنان و فرهنگ سازمانی و محیطی است.